Zrozumieć nastolatka

Ile niezależności powinien posiadać chłopiec na drugim etapie? Jakich zasad powinien przestrzegać, a jakie wolno mu łamać? Przytoczę w tym miejscu historię opowiedzianą przez pewną matkę, Sandrę, aby lepiej odpowiedzieć na te pytania. Przez cały czas dojrzewania naszych synów jasno stawialiśmy kwestię przestrzegania określonych zasad. Zdawali sobie sprawę z tego, że niektóre z nich można było […]

Wiele momentów nauki, które spędzamy z młodymi w środkowym okresie dojrzewania, powinno być „momentami lustrzanymi”, kiedy najlepiej jak potrafimy odzwierciedlamy głębię ich „ja”. Odzwierciedlanie to będzie miało miejsce najczęściej dlatego, że zapyta nas o coś, nieźle się spisze albo dojrzeje w taki sposób, że będziemy chcieli poświęcić temu uwagę. Indianie, podobnie do rdzennych Afrykanów czy Australijczyków, […]

„Nie dbasz o mnie”. Pod tym komunikatem kryje się inny, najczęściej nie zauważany przekaz: „Ty nie możesz mi pomóc, ale, proszę, wskaż mi kogoś, kto potrafi to zrobić”. I stąd właśnie wyrasta potrzeba posiadania guru. Niechęć młodego człowieka do tego, by mówić komukolwiek, kim jest, jest równie wielka, jak jego potrzeba posiadania kogoś specjalnego, kto by mu […]

Tożsamość, autonomia, moralność, bliskość Jak zauważyliśmy, omawiając pierwszy etap, etap drugi dotyczy odkrywania samego siebie: „JESTEM SOBĄ” oraz zewnętrznego świata, w którym odbywa się rozwój tożsamości nastolatka, jego autonomii, coraz szerszego rozumienia moralności, rosnącej potrzeby bliskich związków, zwłaszcza z potencjalnymi partnerkami. Zanalizujmy zaznaczone tu obszary. Poszukiwanie tożsamości W Indiach, gdzie jako mały chłopiec przez pewien czas mieszkałem, istnieje […]

Coś mnie zżerało od środka. Co to było, nie wiedziałem ani ja, ani moja matka. Chciałem, żeby świat cierpiał z powodu tej ogólnej niewiedzy. Działo się we mnie coś bolesnego, mrocznego, i nie chciałem być z tym sam. Wyciągałem rękę po pomoc, stając się trudny dla rodziny. Wskutek takiego bezustannego oddziaływania moja rodzina łączyła się […]

W rozdziale pierwszym szerzej mówiliśmy o kłopotliwych nastolatkach, zwracając szczególną uwagę na dom, szkołę i ulice. W rozdziale drugim koncentrowaliśmy się na tych chłopcach, u których na skutek zaniedbań emocjonalnych doszło do apatii, nadmiernej złości, społecznych zahamowań i emocjonalnego zagubienia. Jeśli ominęliście te rozdziały, lepiej będzie, jeśli do nich zajrzycie. Dowiecie się z nich, jakich […]

Wiele naszych kontaktów z chłopcem na drugim etapie dojrzewania polega na wzajemnym sprawdzaniu zaufania. I nastolatek, i my badamy, czy możemy sobie nawzajem ufać. Martwimy się, że schodzi na złą drogą, ponieważ psychicznie coraz bardziej się od nas izoluje, a fizycznie spędza z nami coraz mniej czasu. On niepokoi się, czy będziemy go nadal kochać, […]

Czy owi czterej chłopcy próbowali zniszczyć rdzenne „ja” piątego chłopca? Czy można ich nazwać „normalnymi chłopcami”, którzy – jak mówiła cała piątka – „tylko dobrze się bawili”? Biorąc pod uwagę podane wyżej definicje, w omawianym przypadku, pamiętając zwłaszcza, że sam „poszkodowany” twierdził, iż wszyscy dobrze się bawili, nie można mówić o przemocy. Niewątpliwie jednak był […]

Incydent ten wywołał wielodniowe, a nawet wielotygodniowe dyskusje w szkole. Kiedy zacząłem tam pracować jako konsultant, kilka kwestii dotyczyło tej właśnie sytuacji. Chłopiec, nad którym znęcała się czwórka pozostałych, mówił, że śmiał się, chociaż był trochę przestraszony, i że sam w przeszłości był agresorem w podobnych sytuacjach. Wszyscy uczniowie twierdzili poza tym, że w szkole […]

Zachęcając się wzajemnie do głębszej analizy wpływu testosteronu i działania męskiego mózgu na zachowania naszych synów, ich style komunikacji i ich środowiska, musimy w którymś momencie poruszyć kwestię agresji, którą dostrzegamy u niektórych dorastających chłopców. Pracowałem kiedyś w szkole, w której miało miejsce następujące zdarzenie: podczas treningu poza terenem szkoły pięciu nastolatków w wieku od piętnastu […]