Ciężko zaspokoić potrzeby uczniów

0

Taka innowacja udowadnia pedagogom, że jedna klasa nie potrafi zaspokoić potrzeb wszystkich uczniów. Koedukacja to doskonały, ale nie jedyny rodzaj kształcenia. Dla chłopców (a także dziewcząt) z problemami w nauce i zachowaniu klasy oddzielne mają podstawowe znaczenie. Istnieją też duże szanse powodzenia wprowadzenia ich w przyszłości do szkół, jeśli tylko uda się nam opracować odpowiednie ustawy. O tym mowa będzie za chwilę. Jeśli należycie do grona pedagogicznego bądź jesteście rodzicami świadomie podchodzącymi do procesu kształcenia oraz chcecie sprawdzić, jak będzie przebiegać edukacja oddzielna bez wchodzenia w kolizję z prawem, zaproponujcie nauczycielom, bądź stwórzcie samodzielnie, „polekcyjne kluby zainteresowań” osobne dla każdej płci. Początkowo kluby te będą miały charakter kółek zainteresowań przyrodniczych i matematycznych z powodu powszechnego nacisku, by wywoływać u dziewcząt większe zainteresowanie tymi przedmiotami. W ten sposób chłopcy dziewczęta będą mieli możliwość osiągania sukcesów na tym polu. Dziewczęta często uważają, że podczas takich zajęć panuje sprzyjająca atmosfera do nauki przedmiotów ścisłych. Jak mówi jedna z nich: „Nie muszę się martwić, że chłopcy będą przeszkadzać. Mogę się uczyć tego, co jest mi potrzebne”. Obecnie powstaje wiele rozmaitych kółek zainteresowań. Dla chłopców najważniejsze jest czytanie i pisanie. Dziewczęta mają w tej dziedzinie wyraźną przewagę: uzyskują lepsze wyniki w testach, lepiej czytają, mają lepsze umiejętności werbalne zarówno w interpretacjach, jak i własnych wypowiedziach. Chłopcy potrzebują więc takiej samej pomocy w tej dziedzinie, jak dziewczęta w naukach ścisłych. Oddzielne kółka zainteresowań mogą obejmować w zależności od potrzeb inne przedmioty szkolne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *