Należy zrewidować podejście do przemocy w szkołach, domach i społeczeństwie

0

Aby przenieść dyskusje i warsztaty treningowe na temat przemocy na wyższy poziom, należy równie mocno skoncentrować się na męskiej przemocy wobec mężczyzn, jak wobec kobiet. Większość naszych programów prewencyjnych dotyczy całego spektrum przemocy, jakiej doświadczają dziewczęta – od zaczepek do gwałtu. Chociaż niewątpliwie są to niezmiernie istotne programy, to jednak ich wąska specjalizacja zdaje się pomijać fakt, że większość aktów przemocy dokonywana jest na chłopcach. Z wyjątkiem domu (gdzie najczęściej matka dopuszcza się aktów przemocy wobec dziecka), najczęstszymi sprawcami przemocy są mężczyźni, ale co ważniejsze w tej dyskusji, również mężczyźni są najczęstszymi ofiarami owej przemocy (łącznie z wypadkami gwałtu i molestowania seksualnego). Jakkolwiek przemoc między mężczyznami jest najczęstszą formą przemocy w szkole (i społeczeństwie), nie poświęcamy jej wystarczająco dużo uwagi. W celu stworzenia odpowiednich programów prewencyjnych musimy zdobyć się na przełamanie istniejących fałszywych przekonań mówiących, iż mężczyźni uczeni są zachowań opiekuńczych w stosunku do innych mężczyzn, a opresyjnych w stosunku do kobiet. Takie poglądy, reprezentowane przez jednostki pragnące zwrócić powszechną uwagę na przemoc mężczyzn wobec kobiet, ukształtowane są na podstawie następujących przekonań: „Amerykanie wychowywani są na męskich szowinistów, dla których najważniejsze jest dbanie o swoich dobrych, starych kolegów. Przemoc w stosunku do kobiet jest ich drugą naturą”. Musimy stawić zdecydowany opór tym przekonaniom. Chociaż osoby wygłaszające takie poglądy mają na celu ochronę kobiet, uzyskują całkiem przeciwne efekty. Przemoc wśród mężczyzn ciągle wywołuje zbyt mało zainteresowania, a prawdziwa natura męskiej kultury jest niezrozumiała, patologiczna, zmusza wielu mężczyzn do pomijania praw kobiet. Większość Amerykanów nie jest męskimi szowinistami oraz nie czuje się dobrze, gdy „dbają o nich inni mężczyźni”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *