O mózgu i biologii w każdej szkole dla nauczycieli

0

Wszystko rozgrywało się podczas konferencji na temat edukacji zorganizowanej przez UCLA dla nauczycieli. Grono pedagogiczne i pracownicy uczelni byli doskonałymi gospodarzami, zapewnili uczestnikom zjazdu możliwość spotkań z profesorami, członkami społeczności akademickiej, nauczycielami, doradcami i studentami. Tematem głównym był rozwój, biologia i kultura mężczyzn. Mniej więcej w połowie spotkania zapytałem: „Czy podczas studiów magisterskich oferujecie kurs z problematyki, o której tu teraz mówimy – mózg, biochemia i rozwój mężczyzny?” Odpowiedź brzmiała „nie”. W efekcie udało nam się skłonić niektórych członków grona do zastanowienia się nad potrzebą uczenia młodych nauczycieli o rozwoju ich uczniów. Owo spotkanie w UCLA zainspirowało mnie do sprawdzenia, czy uczy się przedmiotu „Mózg, biochemia i rozwój mężczyzny” w jakiejkolwiek szkole dla nauczycieli. Dowiedziałem się tylko o kilku: w William i Mary, w Pensylwanii i Phoenix. Z pewnością muszą istnieć jeszcze jakieś, o których nie wiem, tym niemniej można powiedzieć, że da się je policzyć na palcach obu rąk. Oznacza to, że niemal wszyscy nauczyciele wchodzą do klasy bez odpowiedniego przygotowania z zakresu podstawowych aspektów umiejętności poznawczych swoich uczniów. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości na skutek naszych wspólnych wysiłków w szkołach dla nauczycieli i podobnych placówkach będą obowiązywać kursy z tego zakresu. Gdyby nauczyciele dysponowali większą wiedzą na temat pracy i organizacji mózgu oraz systemu hormonalnego, potrafiliby bardziej pomóc w nauce tak chłopcom, jak i dziewczętom. Mniej chłopców wymagałoby edukacji specjalnej, mniej miałoby trudności w nauce, kłopoty z zachowaniem, rzadziej zdarzałyby się przypadki usunięcia ze szkoły. Nastąpiłaby znaczna poprawa w czytaniu i pisaniu, a więc tych przedmiotach szkolnych, które wywołują u chłopców najwięcej stresów. Przyjrzyjmy się bliżej różnym sposobom uczenia się chłopców i dziewcząt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *