Oddziaływanie

0

Podczas środkowej fazy dojrzewania oddziaływanie rówieśników na chłopca jest jeszcze większe, a rodziny- jeszcze mniejsze niż na poprzednim etapie. I tutaj jednak pojawia się punkt zwrotny. Po roku czy dwóch nieustannego przebywania z rówieśnikami i potrzeby upodobnienia się do nich chłopak (jak i jego rówieśniczka) najczęściej zaczyna być wobec nich krytyczny i podejrzewać, że jednak nie wiedzą tak dużo, jak początkowo sądził. W środkowej fazie dojrzewania zauważamy tendencję do przebywania z rówieśnikami, a jednocześnie podkreślania swojej indywidualności, bez względu na to, co pomyślą koledzy. Oprócz zmian hormonalnych, fizjologicznych i zmian w o- brębie mózgu, które są udziałem chłopca na pierwszym etapie, podczas drugiego etapu dokonują się również istotne zmiany poznawcze. To właśnie dlatego staje się tym, kim jest, obojętnie, czy w zwariowany, czy błyskotliwy sposób. W większości przypadków jednak mamy w tej fazie do czynienia z kontynuacją zmian, które szczegółowo opisaliśmy w poprzednim rozdziale, stąd poświęcimy im teraz trochę mniej czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *