Chociaż w naszym społeczeństwie nie da się w pełni zastosować wspomnianego modelu plemiennego, to jednak warto o nim pamiętać. Współgra on bowiem z odkryciami zwolenników edukacji rozdzielnej, z wiedzą psychologów rozwojowych na temat etapów rozwojowych młodzieży oraz praktykami społeczeństw naszych przodków. Przez kilka ostatnich dziesięcioleci mieliśmy do czynienia ze swoistym procesem oczyszczania szkół męskich i szkół żeńskich. […]

Badania Crane to tylko wierzchołek góry lodowej danych, które docierają do mnie ze szkół męskich i żeńskich rozsianych po całym kraju. Obecność „drugiej płci” – czy to męskiej, czy żeńskiej – jest z wielu powodów istotna, przede wszystkim dlatego, że zapewnia inne spojrzenie na dynamikę relacji męsko- żeńskich. Spojrzenie to pomaga wyzbyć się zaraźliwych uproszczeń […]

Ostatnio prowadzono badania nad ciekawym zjawiskiem polegającym na tym, że mężczyźni, którzy uczyli się w męskich szkołach, często nawiązują lepsze relacje z kobietami niż absolwenci szkół koedukacyjnych. Patti Crane z Crane Associates w Georgii opowiedziała mi o badaniach, jakie przeprowadziła wśród żon absolwentów szkół męskich i szkół koedukacyjnych. Jakkolwiek wszystkie żony miały do powiedzenia wiele […]

Ostatnio pojawia się szereg badań na temat zalet szkół męskich. Nie świadczą one o tym, że koedukacja jest „gorsza”, lecz że wiele edukacyjnych i rozwojowych problemów dorastających chłopców znajduje w nich pozytywne rozwiązanie. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie jakościowych badań porównawczych szkół męskich i koedukacyjnych Dianę Hulse stwierdziła, że uczniowie szkół męskich lepiej się koncentrują, mają […]

Taka innowacja udowadnia pedagogom, że jedna klasa nie potrafi zaspokoić potrzeb wszystkich uczniów. Koedukacja to doskonały, ale nie jedyny rodzaj kształcenia. Dla chłopców (a także dziewcząt) z problemami w nauce i zachowaniu klasy oddzielne mają podstawowe znaczenie. Istnieją też duże szanse powodzenia wprowadzenia ich w przyszłości do szkół, jeśli tylko uda się nam opracować odpowiednie […]

Paul Fochtman jest dyrektorem Pellston Middle School na południu Michigan. Doświadczając typowych dla szkoły średniej problemów z uczniami (na przykład wśród szóstoklasistów chłopcy otrzymywali dziesięć razy więcej jedynek, cztery razy więcej dwój z minusem i dwa i pół raza więcej dwój niż dziewczęta), wspólnie z gronem pedagogicznym zdecydował się na pewne nietypowe rozwiązania. Fochtman mówi: „Zrozumiałem, […]

Omówiliśmy już problemy rozwojowe (mózg i dorastanie), jakie napotykają chłopcy w klasie i systemie edukacyjnym. Mówiliśmy też, że zmiana filozofii w trzech obszarach powstawania tych kłopotów może doprowadzić do lepszego rozwoju młodych mężczyzn. Zajmijmy się teraz rozwiązaniami strukturalnymi, czyli zmianami, jakie można wprowadzić w psychologicznym i pedagogicznym oddziaływaniu szkoły i klasy na uczniów. Nie sposób […]

Nie sposób jednak tego porównać z usankcjonowaniem przemocy wobec mężczyzn. Mężczyźni, których uczy się przemocy jako sposobu na życie, wiedzą przede wszystkim, jak ranić, kaleczyć, zabijać innych mężczyzn. Czy w czasie wojny, czy w obronie społeczności, w agresywnym podboju ziemi i kultury, w ulicznych rozróbach czy wreszcie na sportowych boiskach przemoc w obecnej formie jest […]

Aby przenieść dyskusje i warsztaty treningowe na temat przemocy na wyższy poziom, należy równie mocno skoncentrować się na męskiej przemocy wobec mężczyzn, jak wobec kobiet. Większość naszych programów prewencyjnych dotyczy całego spektrum przemocy, jakiej doświadczają dziewczęta – od zaczepek do gwałtu. Chociaż niewątpliwie są to niezmiernie istotne programy, to jednak ich wąska specjalizacja zdaje się […]

W szkołach panuje zbyt wiele przemocy, a młodzi mężczyźni są głównymi jej sprawcami i ofiarami. W Moses Lake w stanie Waszyngton, około półtorej godziny jazdy samochodem od miejsca, w którym mieszkam, chłopiec na pierwszym etapie dojrzewania wszedł do szkoły i zastrzelił dwóch swoich kolegów oraz nauczyciela. W Pearl w stanie Missisipi grupa nastolatków z drugiego […]