Rożne sposoby uczenia się chłopców i dziewcząt

0

Od pewnego czasu intuicyjnie wyczuwaliśmy, że chłopcy i dziewczęta uczą się inaczej. Do tej pory nie znaliśmy przyczyny takiego stanu rzeczy. Istnieje między nimi różnica w ocenianiu, przyswajaniu, przetwarzaniu i odtwarzaniu wiedzy. Bierze ona swój początek w organizacji mózgu oraz interakcji mózgu z otoczeniem. Z całą pewnością jest ona następnie wzmacniana bądź osłabiana przez wpływy społeczne. Raczej nieprawdopodobne się wydaje, by niektóre zdumiewające wręcz różnice w uczeniu się obu płci wynikały jedynie z oddziaływania czynników społecznych. Uczenie się to przecież proces, który rozpoczyna się i kończy w mózgu. Oto, co na ten temat wiemy. Pamiętajmy jednak, że jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej dostępnych na ten temat wiadomości. NACISK NA ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE. Rozumowanie chłopców zdaje się mieć charakter dedukcyjny, podczas gdy dziewcząt raczej indukcyjny. Chłopcy przechodzą w myśleniu od ogółu do konkretnego zastosowania, dziewczęta natomiast na konkretnych przykładach budują uogólnienia i na ich podstawie tworzą teorie. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy na ten temat w jednym ze szkolnych okręgów, pewien nauczyciel powiedział: To wyjaśnia wiele na temat tego, co dzieje się podczas moich lekcji angielskiego. Chłopcy szybko dochodzą do konkluzji na temat, „co autor chciał przez to powiedzieć”. Najpierw podają główną myśl, a dopiero potem przytaczają przykłady. Dziewczęta natomiast mówią: „Ponieważ to, to i to, oraz z powodu tamtego, myślę, że…” Wydaje się poza tym, że dziewczyny są mniej impulsywne, a rozważany fragment powieści traktują nie jako problem do rozwiązania bądź uogólnienia, ale jako serię zdarzeń, które należy zrozumieć. Dla chłopców literatura to zestaw problemów do rozwiązania, a nie indywidualne doświadczenia życiowe, którymi można się delektować. Według mnie różnice polegają na ich impulsywno- ści oraz dedukcyjnym umyśle nastawionym na rozwiązywanie problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *