ROZWIĄZANIA STRUKTURALNE W SYSTEMIE EDUKACYJNYM

0

Omówiliśmy już problemy rozwojowe (mózg i dorastanie), jakie napotykają chłopcy w klasie i systemie edukacyjnym. Mówiliśmy też, że zmiana filozofii w trzech obszarach powstawania tych kłopotów może doprowadzić do lepszego rozwoju młodych mężczyzn. Zajmijmy się teraz rozwiązaniami strukturalnymi, czyli zmianami, jakie można wprowadzić w psychologicznym i pedagogicznym oddziaływaniu szkoły i klasy na uczniów. Nie sposób tutaj omówić wszystkie innowacje szkolne, na przykład szkoły alternatywne, uczenie w domu czy nowe szkoły prywatne, ani też wszystkie innowacje możliwe do wprowadzenia w klasach. Skoncentrujemy się więc na dwóch nowościach, które można zastosować w szkole i klasie. Obie uznawane są za kontrowersyjne, aczkolwiek potencjalnie niezmiernie przydatne dla dorastającej młodzieży obu płci. Istotnym elementem każdej z nich jest osobne nauczanie chłopców dziewcząt. Podczas naszych rozważań zauważyliśmy, że nie w pełni rozumiemy rzeczywistość, w której dorastają nasi chłopcy, ani o niej dobrze nie uczymy. Pozwalamy dwu milionom amerykańskich chłopców z trudnościami w uczeniu się koegzystować z dwu milionami chłopców ze stwierdzonym ADHD, z milionem młodocianych przestępców, z tysiącami ofiar pobicia, z milionami innych, którzy nie umieją czytać bądź pisać na odpowiednim poziomie, którzy nie osiągają dobrych wyników w nauce, którzy są wyrzucani ze szkół, nie idą na studia i nie myślą o przyszłej karierze zawodowej, ponieważ nie wiedzą, dlaczego nie umieją dotrzymać innym kroku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *