Teraz potrzebuje mnie przede wszystkim z powodów finansowych

0

Młody mężczyzna być może wyprowadza się z domu i szuka rozmaitych sposobów niemal zupełnej samowystarczalności. Pewien ojciec powiedział mi o swoim dwudziestojednolat- ku: „Teraz potrzebuje mnie przede wszystkim z powodów finansowych i motywacyjnych. Daję mu pieniądze na szkołę, a on zarabia na własne wydatki. Ponieważ jesteśmy sobie bliscy, jestem dla niego źródłem motywacji, kiedy znajdzie się w dołku. Poza tym żyje własnym życiem. Szanuję to”.
System moralny chłopaka na trzecim etapie dojrzewania jest już stosunkowo dobrze wykształcony. Jest cokolwiek elastyczny, oparty nie tyle na zasadach moralnych, ile na intuicji i sumieniu. Mówiąc inaczej, najczęściej będzie postępował dobrze nie dlatego, że ktoś mu tak nakazał, ale dlatego, że sam, z pomocą swego sumienia, dokonał uporządkowania wartości. Większość jego podstawowych zasad moralnych będzie pokrywać się z naszymi. Te, które się nie pokrywają, mogą być przyczyną nieporozumień i krzywd wyrządzanych sobie nawzajem. Być może stoimy na straży tradycji, podczas gdy on szuka nowości. Niekiedy wartości młodego człowieka, nawet te najistotniejsze, są zatrważająco odmienne od naszych. Najczęściej jest to efekt wyobcowania bądź potężnego stresu, które wystąpiły w jego rodzinie bądź życiu towarzyskim. Mówiliśmy o tym szerzej w rozdziale pierwszym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *