Zdarza się też, że jego myśli i czyny nie idą w parze

0

Na przykład pali, chociaż mówi, że osoby w jego wieku nie powinny tego robić. Mówiąc: „Przecież sam mówiłeś, że nigdy nie zaczniesz palić…”, próbujemy powstrzymać jego zachowania, konfrontując je z jego myślami. Tymczasem poczynając już od dwunastego, trzynastego roku życia, chłopak w myślach bądź głośno odpowiada: „Ale się rozmyśliłem”. Jeśli rozmowa wprost nie pomaga, może lepiej będzie pokazać, dlaczego papierosy szkodzą, na przykład na zdjęciu przedstawiającym płuco palacza. Zdjęcie to może wyzwolić w nim ochotę do zgłębienia tematu i odkrycia, jaki jest wpływ palenia na cały organizm człowieka. Na początku drugiego etapu trudno mu połączyć teorię z praktyką (problem ten stopniowo zanika). Rozumie teorię, ale nie umie jej zastosować. To dlatego właśnie dobrzy nauczyciele raczej coś pokazują, a nie o czymś opowiadają. Lata dojrzewania to wspaniały czas rozwoju poznawczego, kiedy można nawiązać dobry kontakt z chłopcem, pokazując mu, jak coś działa, potem współpracując z nim, aż do momentu, kiedy sam umie coś wykonać. Ze względu na rozwój poznawczy drugi etap dorastania jest okresem intensywnego wzrostu samoświadomości chłopca. Przed ukończeniem siedemnastego, osiemnastego roku życia dobrze zna swoje silne i słabe strony. Wszystkie jego przemyślenia na temat świata i siebie samego zaczynają się układać w klarowną całość. W budowaniu owej całości niezwykle pomocny okazuje się jego klan.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *